Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

herbatkowa
13:32
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
herbatkowa
13:32
8814 9d3a 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
herbatkowa
13:31
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
herbatkowa
13:31

June 22 2020

herbatkowa
07:39
2765 cfac 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa

June 17 2020

herbatkowa
10:26
5538 e0d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
herbatkowa
10:22
0621 9728
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
herbatkowa
10:22
Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.
— Jiddu Krishnamurti
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
herbatkowa
10:21
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:21
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:21
3874 aedc 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaSenyia Senyia

June 09 2020

herbatkowa
08:15
5538 e0d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
herbatkowa
08:15
herbatkowa
08:14
6420 0d34
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
herbatkowa
08:14
3044 4d7a 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaSenyia Senyia

June 03 2020

herbatkowa
08:18
9939 7730 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaSenyia Senyia

June 01 2020

herbatkowa
14:41
7818 9458 500
Reposted fromcheri cheri viajuhasowa juhasowa

May 26 2020

herbatkowa
15:28
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
15:24
9305 a340
Reposted fromrol rol viaSenyia Senyia

May 04 2020

herbatkowa
10:14
6350 e618 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...