Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

herbatkowa
21:56
6 września 2010, 21:32.

Mój związek z zupą jest dłuższy niż z moim facetem.

// Kiedy to minęło i czemu jestem mało mądrzejsza?
herbatkowa
21:27
herbatkowa
21:26
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
21:20
3358 a8ca 500

coffeeforthemoon:

© Mandi Nelson

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaavooid avooid
herbatkowa
21:13
Tyle lat, mąż, dziecko, a ja nadal jakaś taka... że zupa rozumie.
Tags: słowa
Reposted bymems mems
herbatkowa
21:10
8331 c102 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
herbatkowa
21:06
21:06
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
herbatkowa
21:03
Reposted fromidylla idylla viaSenyia Senyia
herbatkowa
21:02
1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
21:01
1169 b2dd 500
A. Świrszczyńska, "Dwieście osiemdziesiąt stopni mrozu"
Reposted fromciarka ciarka viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
20:55
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:54
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:54
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
herbatkowa
20:51
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid

December 11 2019

herbatkowa
13:45
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:44
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:43
4326 cac0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
herbatkowa
13:32
7544 83f3
Reposted fromikhakima ikhakima viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:28
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viajuhasowa juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl