Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

herbatkowa
09:20
8700 9788 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
09:19
4545 0b5b 500
Kładka nad Trasą AK. Warszawa Bielany - Żoliborz.

March 26 2020

herbatkowa
16:58
8955 f373 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
herbatkowa
16:58
6038 538d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaavooid avooid
herbatkowa
16:58
herbatkowa
16:56
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
16:54
Reposted fromshakeme shakeme viaSenyia Senyia
herbatkowa
16:51
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
herbatkowa
16:49
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea
herbatkowa
16:43
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
16:43
5101 ff7c 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaavooid avooid

March 13 2020

herbatkowa
17:55
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaavooid avooid
herbatkowa
17:55
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
herbatkowa
17:53
Szczerze mówiąc, nie potrzebuję kogoś, kto będzie widział we mnie same dobre strony. Potrzebuję kogoś, kto zobaczy we mnie te złe, ale nadal będzie mnie pragnął
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viaavooid avooid

February 20 2020

herbatkowa
19:49
Brzoskwinia! :D
herbatkowa
19:46
herbatkowa
19:45
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viakjuik kjuik
herbatkowa
19:42
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
herbatkowa
19:41
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viaavooid avooid
herbatkowa
19:38
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl