Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

herbatkowa
10:42
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaavooid avooid

February 03 2020

herbatkowa
13:38
Chce mi się w dzicz, na troszkę. Na chwilę. 
Reposted fromSenyia Senyia
herbatkowa
08:13
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea

February 01 2020

herbatkowa
20:11
8638 a1cb
Reposted fromchudazupa chudazupa viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
20:08
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
20:08
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaavooid avooid
herbatkowa
20:08
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viaavooid avooid
herbatkowa
20:07
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaavooid avooid
herbatkowa
20:01
8623 85dc
Reposted fromBabson Babson viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:00
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaavooid avooid

January 22 2020

herbatkowa
21:56
6 września 2010, 21:32.

Mój związek z zupą jest dłuższy niż z moim facetem.

// Kiedy to minęło i czemu jestem mało mądrzejsza?
herbatkowa
21:27
herbatkowa
21:26
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
21:20
3358 a8ca 500

coffeeforthemoon:

© Mandi Nelson

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaavooid avooid
herbatkowa
21:13
Tyle lat, mąż, dziecko, a ja nadal jakaś taka... że zupa rozumie.
Tags: słowa
Reposted bymems mems
herbatkowa
21:10
8331 c102 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
herbatkowa
21:06
21:06
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
herbatkowa
21:03
Reposted fromidylla idylla viaSenyia Senyia
herbatkowa
21:02
1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl