Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

herbatkowa
16:12
0127 9baf
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna

May 10 2017

herbatkowa
20:46
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazabka zabka
herbatkowa
20:31
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik

May 08 2017

herbatkowa
18:56
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:54
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:51
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaSenyia Senyia
18:51
6448 1c50 500
Reposted fromsokkas sokkas viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:50
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakubaf kubaf
herbatkowa
18:50
8138 b211 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajemkartofle jemkartofle
herbatkowa
18:50
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić.
I umrzeć też chciała.
Najlepiej na atak wspomnień.
— Janusz Leon Wiśniewski
herbatkowa
18:48
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia
herbatkowa
18:47
9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viakubaf kubaf
herbatkowa
18:42
8231 13f6 500
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viaSenyia Senyia
18:42
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaavooid avooid
herbatkowa
18:39
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafatu fatu
herbatkowa
18:38
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
herbatkowa
18:37
1026 0aa3 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viakubaf kubaf
18:36
1285 8b9f 500

pagewoman:

Peter Rabbit and Friends

by Beatrix Potter

herbatkowa
18:36
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajemkartofle jemkartofle

April 28 2017

herbatkowa
11:31
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl