Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

herbatkowa
14:02
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka

April 08 2017

herbatkowa
17:30
Reposted fromthetemple thetemple viaSenyia Senyia
herbatkowa
08:23
herbatkowa
08:05
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viasoundofsilence soundofsilence

April 05 2017

herbatkowa
19:38
herbatkowa
19:37
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek po rozmawianie do późna przy herbacie. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
herbatkowa
19:37
herbatkowa
19:36
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamaua maua
herbatkowa
19:36
2661 2801
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
herbatkowa
19:34
Reposted fromtfu tfu viakubaf kubaf
herbatkowa
19:34
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

April 02 2017

herbatkowa
08:30
08:28
herbatkowa
08:09
Wybuchnął kwiecień, a z nim mój entuzjazm! 
— *
Reposted fromSenyia Senyia

March 31 2017

herbatkowa
17:29
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabluejane bluejane

March 26 2017

herbatkowa
19:57
7977 a07d 500
Reposted fromslodziak slodziak viavertheer vertheer
herbatkowa
19:41
3191 ec86 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLimysoul Limysoul
herbatkowa
19:38
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna
19:38
0533 ac05 500
Reposted fromerial erial viasillene sillene
16:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl