Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

herbatkowa
16:02
3148 794a
Reposted fromLotte Lotte viaSenyia Senyia
herbatkowa
16:01
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaavooid avooid

July 26 2018

herbatkowa
13:00
8182 1519
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaavooid avooid

July 24 2018

herbatkowa
09:10
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid

July 16 2018

herbatkowa
11:35
8329 45ae 500
Reposted frominfrezja infrezja viaSenyia Senyia
herbatkowa
11:35
7844 0f3c
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
11:34
8658 62e7 500

July 14 2018

herbatkowa
09:20
7950 3fae
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

June 21 2018

herbatkowa
15:29
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaavooid avooid
herbatkowa
15:15
1011 61d6 500
Reposted fromnutt nutt viaSenyia Senyia

June 12 2018

herbatkowa
15:35
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus

June 07 2018

herbatkowa
12:45
8202 2e3d
12:44
4209 e84f 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSenyia Senyia

June 04 2018

herbatkowa
05:19
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaavooid avooid

June 01 2018

herbatkowa
10:04
9585 851b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea

May 28 2018

herbatkowa
13:21
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSenyia Senyia
herbatkowa
13:13
9213 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna

May 14 2018

herbatkowa
19:11
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaavooid avooid
herbatkowa
19:11
7257 bf29
Reposted fromskrzacik skrzacik viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl