Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

herbatkowa
08:33
herbatkowa
08:33
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaavooid avooid
herbatkowa
08:31
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
herbatkowa
08:31
4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

September 23 2019

herbatkowa
11:30
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaavooid avooid
herbatkowa
11:30
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid

September 21 2019

herbatkowa
16:12
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaavooid avooid

August 08 2019

herbatkowa
18:17
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
18:17
8887 706c
Reposted fromfreakish freakish viaavooid avooid

August 04 2019

herbatkowa
17:49
1093 637d 500
Reposted frompomoor pomoor viakjuik kjuik
herbatkowa
17:47
0025 d9f0
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik

July 30 2019

herbatkowa
12:02

July 29 2019

herbatkowa
11:32
  Jeśli nawet czasami snuła nieśmiałe marzenia – żeby poczucie humoru jego przyjaciół było nieco subtelniejsze albo żeby przynajmniej jeden z nich przeczytał kiedyś książkę – z nikim się tym nie dzieliła. Bywało, że miała ochotę krzyczeć z nudów i frustracji, ale te czasy dawno minęły. Małżeństwo polega na tym, aby nie krzyczeć, a płynące z niego korzyści – wygoda, dzieci – są prawdziwym błogosławieństwem. 
— Edward Rutherfurd, Londyn.
Tags: słowa
herbatkowa
11:23
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid

July 25 2019

herbatkowa
13:19
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
herbatkowa
12:55
8601 acfc 500

July 18 2019

herbatkowa
13:11
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
herbatkowa
10:42
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viakubaf kubaf
herbatkowa
10:41
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:41
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakubaf kubaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl