Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

herbatkowa
18:17
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
18:17
8887 706c
Reposted fromfreakish freakish viaavooid avooid

August 04 2019

herbatkowa
17:49
1093 637d 500
Reposted frompomoor pomoor viakjuik kjuik
herbatkowa
17:47
0025 d9f0
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik

July 30 2019

herbatkowa
12:02

July 29 2019

herbatkowa
11:32
  Jeśli nawet czasami snuła nieśmiałe marzenia – żeby poczucie humoru jego przyjaciół było nieco subtelniejsze albo żeby przynajmniej jeden z nich przeczytał kiedyś książkę – z nikim się tym nie dzieliła. Bywało, że miała ochotę krzyczeć z nudów i frustracji, ale te czasy dawno minęły. Małżeństwo polega na tym, aby nie krzyczeć, a płynące z niego korzyści – wygoda, dzieci – są prawdziwym błogosławieństwem. 
— Edward Rutherfurd, Londyn.
Tags: słowa
herbatkowa
11:23
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid

July 25 2019

herbatkowa
13:19
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
herbatkowa
12:55
8601 acfc 500

July 18 2019

herbatkowa
13:11
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
herbatkowa
10:42
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viakubaf kubaf
herbatkowa
10:41
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:41
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakubaf kubaf

July 09 2019

herbatkowa
15:05
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
herbatkowa
15:05
1869 4a84
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
herbatkowa
15:05
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaavooid avooid
herbatkowa
15:04
Szczęście jest decyzją, nie punktem na mapie.
— Andrew Matthews
Reposted fromavooid avooid

June 25 2019

herbatkowa
09:44
herbatkowa
09:44

June 04 2019

herbatkowa
16:00
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl