Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

herbatkowa
13:45
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:44
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:43
4326 cac0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
herbatkowa
13:32
7544 83f3
Reposted fromikhakima ikhakima viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:28
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:28
Miłość ma tylko jeden warunek
że ciągle będziesz biegł
Może nie będziesz musiał biec
Może pozwoli ci iść.
A jeśli przestaniesz
z powodu
Jak ty to mówisz „sensu”
Jak ty to mówisz „lat”
zabierze
równik, południk i biegun
zostanie ci goły świat.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:26
herbatkowa
13:25
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:21
2887 c345 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:21
0624 138e 500
Reposted fromcontigo contigo viajuhasowa juhasowa
herbatkowa
13:21
Zgubiłem sztukę składania znaków w ciągi pięknie sensowne
— ale będę szukał
Reposted fromhrafn hrafn viajuhasowa juhasowa

November 20 2019

herbatkowa
20:36
6038 538d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaavooid avooid
herbatkowa
20:36
6412 5491 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
herbatkowa
20:33
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:33
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:32
9399 cd7b 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viakjuik kjuik
herbatkowa
20:29
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:28
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaavooid avooid
herbatkowa
20:28
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaavooid avooid
herbatkowa
20:27
7973 335e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl