Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

herbatkowa
17:56
"Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku."
— Albert Einstein
herbatkowa
17:38
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSenyia Senyia

May 23 2017

herbatkowa
05:36
Aha, to jest miłość, powiedział sobie, próbując rozsądnie wybadać własne uczucia. To jest to potężne, okropne pragnienie, przez które matka wyszła za tego żałosnego tyrana, którego musiałem nazywać ojcem. Ilu niewiarygodnie głupich 
bohaterów w opowieściach dokonywało szaleńczo niebezpiecznych czynów
z miłości?
A co ważniejsze, jakie szaleństwa ja popełnię z tego powodu?
— Ruiny - O.S.Card
Tags: słowa

May 18 2017

herbatkowa
19:52
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSenyia Senyia
herbatkowa
19:00
Dla dzieci miłość to uczucie; dla dorosłych to decyzja. Dzieci czekają, by przekonać się, czy ich miłość jest prawdziwa, patrząc, jak długo trwa; dorośli czynią ją prawdziwą, wykazując się niezłomnością w swym postanowieniu.
— Tropiciel - O.S.Card
Tags: słowa
Reposted byconiecokato3ksarkastyczna
herbatkowa
18:56
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viazabka zabka

May 15 2017

herbatkowa
16:12
0127 9baf
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna

May 10 2017

herbatkowa
20:46
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazabka zabka
herbatkowa
20:31
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik

May 08 2017

herbatkowa
18:56
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:54
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:51
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaSenyia Senyia
18:51
6448 1c50 500
Reposted fromsokkas sokkas viaSenyia Senyia
herbatkowa
18:50
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakubaf kubaf
herbatkowa
18:50
8138 b211 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajemkartofle jemkartofle
herbatkowa
18:50
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić.
I umrzeć też chciała.
Najlepiej na atak wspomnień.
— Janusz Leon Wiśniewski
herbatkowa
18:48
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia
herbatkowa
18:47
9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viakubaf kubaf
herbatkowa
18:42
8231 13f6 500
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viaSenyia Senyia
18:42
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl