Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

herbatkowa
07:51
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski - "Martyna"

September 14 2017

herbatkowa
07:50

September 13 2017

15:49
1813 4c2c

Clasped by melissathall on Flickr

Cave Hill Cemetery, Louisville, KY.

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaklangory klangory

September 09 2017

herbatkowa
20:04

September 06 2017

herbatkowa
15:53
- Jak konkretnie się pan stara? - zapytałem. - O to, żeby jej za bardzo nie pokochać.
- Na różne sposoby. Próbuję rozmaitych rzeczy. Ale zasadniczo staram się myśleć głównie o negatywnych aspektach. Znajduję w niej wady, to znaczy niezbyt dobre cechy, i wyliczam je sobie. I powtarzam je sobie w myślach w nieskończoność jak mantrę, przekazuję sobie: nie zakochuj się niepotrzebnie w takiej kobiecie.
— Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Tags: słowa
herbatkowa
15:49
1801 19ab
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Tags: słowa
Reposted bywassupbruhsoundofsilenceniezwyyklamalinowowa
herbatkowa
15:45
Sam jeszcze nie do końca zrozumiał, czego pragnie. Dlatego pod różnymi względami nie potrafi dopasować się do otoczenia i doprowadzić różnych rzeczy do końca. A kiedy się nie wie, czego się szuka, szukanie staje się bardzo trudne.
— Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Tags: słowa
15:32
15:31
3655 0259 500

mflorghi:

One from last week. This is how my weekly spread looks like before I fill it out with all my weekly and daily tasks, appointments and meetings. 

herbatkowa
15:23

September 01 2017

herbatkowa
07:04
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
herbatkowa
07:03
Reposted fromsilence89 silence89

August 31 2017

herbatkowa
07:32
Zupa to czysta życiówka. Parę lat z nią i już zauważyłam u siebie efekty spędzania tu masy czasu. Przykład? Kiedy ktoś ma ostro przejebane, albo po prostu rozmawiam ze znajomym sypię wyrytymi w głowie cytatami z zupy. A potem typ zastanawia się, jakie to kurewsko głębokie słowa wypływają z moich ust. Dzięki zupo, punktuję i rozwijam się duchowo.
?Czy zupę można przedawkować?
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
herbatkowa
06:38
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viavaka vaka

August 30 2017

07:08
herbatkowa
06:54

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
herbatkowa
06:31
Jak ja nienawidzę, kiedy nie mam motywacji do działania, kiedy nie umiem, choć chciałabym sama z dobrego serca wziąć się w garść, kiedy sama do siebie najmniej potrafię przemówić.. ”
Reposted fromthesmajl thesmajl viabellabella bellabella

August 28 2017

herbatkowa
07:06
0063 cd9a
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatea tea
herbatkowa
07:06
0066 fcf1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatea tea
07:00
5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl