Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

herbatkowa
19:26
9881 d44a 500
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viaSenyia Senyia
herbatkowa
19:24
5947 0571 500
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid

March 27 2018

herbatkowa
07:58
"Wszystko, co musisz zrobić, aby zmniejszyć swój strach to rozwinąć większe zaufanie do swojej zdolności radzenia sobie ze wszystkim, co w życiu napotykasz na swojej drodze.“
 
Myśl: cokolwiek się zdarzy, ja i tak sobie poradzę.
— Susan Jeffers
Reposted fromavooid avooid

March 25 2018

herbatkowa
08:33
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
herbatkowa
08:31
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSenyia Senyia
herbatkowa
08:29
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaavooid avooid

March 21 2018

herbatkowa
20:04
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaSenyia Senyia
herbatkowa
20:03
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

March 17 2018

herbatkowa
16:27

Jestem pewna, że powie wam to samo co ja: jeśli oddacie komuś lub czemuś całe serce, to ta historia nigdy tak naprawdę się nie skończy, stanie się bowiem na zawsze częścią was samych.
— Sylvia Bishop
Reposted fromavooid avooid
herbatkowa
16:25
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

March 15 2018

herbatkowa
07:09
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid

March 08 2018

herbatkowa
08:17
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia

March 06 2018

herbatkowa
07:20
herbatkowa
07:18
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSenyia Senyia
herbatkowa
07:18
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame viaSenyia Senyia

March 01 2018

herbatkowa
07:06

February 23 2018

herbatkowa
11:41
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
herbatkowa
11:37
Dla mnie, na przykład, zupełnie niezłą realizacją idei szczęścia jest taka chwila, kiedy się leży na wznak kołysany falami, ogrzewany promieniami słońca... Kiedy naprawdę czuje się płynący czas. Rytm fali daje złudzenie, że jedynym toczącym się wokół ciebie procesem jest bieg czasu; czystego, wyabstrahowanego czasu, nie wypełnionego niczym oprócz plusku fal o burtę. Jeśli możesz pozwolić sobie na to, by nie liczyć uderzeń fali i upływających chwil, jeśli upływ czasu nie wywołuje paniki w twoim umyśle — jesteś naprawdę szczęśliwy. 
— Zajdel, Limes Inferior
Tags: słowa
Reposted byzadrapanieSkydelanorchideaaaa

February 20 2018

herbatkowa
07:32
4084 7c1f 500

February 19 2018

herbatkowa
07:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl