Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

herbatkowa
15:29
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaavooid avooid
herbatkowa
15:15
1011 61d6 500
Reposted fromnutt nutt viaSenyia Senyia

June 12 2018

herbatkowa
15:35
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus

June 07 2018

herbatkowa
12:45
8202 2e3d
12:44
4209 e84f 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSenyia Senyia

June 04 2018

herbatkowa
05:19
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaavooid avooid

June 01 2018

herbatkowa
10:04
9585 851b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
herbatkowa
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea

May 28 2018

herbatkowa
13:21
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSenyia Senyia
herbatkowa
13:13
9213 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna

May 14 2018

herbatkowa
19:11
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaavooid avooid
herbatkowa
19:11
7257 bf29
Reposted fromskrzacik skrzacik viaavooid avooid
herbatkowa
19:11
Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni, a realista dostosowuje swoje żagle.
— William Arthur Ward
Reposted fromavooid avooid

May 11 2018

herbatkowa
08:57
7288 088e 500
Reposted fromfelicka felicka viaavooid avooid
08:57
5981 3dd4
Reposted fromorendasophie orendasophie viaavooid avooid
herbatkowa
08:56

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viaavooid avooid
herbatkowa
08:47
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSenyia Senyia

April 26 2018

herbatkowa
06:34

Życzę Ci, byś była jeszcze szczęśliwsza. Żebyś nie miała powodów do zmartwień.

Tags: słowa

April 22 2018

herbatkowa
16:38
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
herbatkowa
16:35
Reposted fromtwice twice viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl